I dette projekt fik vi til opgave at lave en hjemmeside til en danseskole, som underviste i folkedans. Vi valgte at rette designet mod ældre mennesker ved at give det et gammeldags look. I dette projekt bestod det meste af mit arbejde i kodningen af mine sider, og sammensæningen af projektet til aflevering.

Her ses mockups til de to sider som jeg lavede i dette projekt. eftersom et af vores gruppemedlemmer ikke havde mulighed for at kode endte jeg med at tage ansvar for den ekstra side.

Her er de færdig kodede sider, de endte med at varigere fra mockupsne en smulle grundet tidspresset det at lave to sider skabte, men alt i alt følger de designet ret fint.

Det overordnede design blev besluttet i fællesskab, her ses styleguiden jeg lavede. bagtanken med designet var at det skulle have et gammeldags og simpelt look for at appelere til ældremennesker.